XE TRỘN BÊ TÔNG CHENGLONG 385HP 14 M3

– Tên sản phẩm: XE TRỘN BÊ TÔNG 14M3
– Mã sản phẩm : LZ5250GJBH5DB
– Động cơ: YC6MK385-50
– Tiêu chuẩn khí xả: Euro V
– Năm sản xuất: 2020

Danh mục: