XE TRỘN BÊ TÔNG CHENGLONG 350HP 12M3

– Tên sản phẩm: XE TRỘN BÊ TÔNG 12M3
– Mã sản phẩm : LZ5250GJBH5DB
– Động cơ: YC6MK350-50
– Tiêu chuẩn khí xả: Euro V
– Năm sản xuất: 2020

Danh mục: