XE TRỘN BÊ TÔNG CHENGLONG 350HP 10M3

– Tên sản phẩm: XE TRỘN BÊ TÔNG CHENGLONG H5 350HP – 10M3
– Mã sản phẩm : LZ5250GJBH5DB
– Động cơ: YC6MK350-50

 

Danh mục: