XE ĐẦU KÉO CHENGLONG H7 385HP – 6×4 (CẦU LÁP)

– Tên sản phẩm: XE ĐẦU KÉO CHENGLONG 385HP – CẦU LÁP
– Mã sản phẩm : LZ4256H7DB
– Động cơ: YC6MK385-50 (385HP)
 

Danh mục: